top of page

Creatie

Creëren is een wonderlijk fenomeen. Van niets maak je iets. Van iets maak je nog iets mooiers. De mogelijkheden zijn onbeperkt en het creatieproces hoeft nooit te stoppen. Het is een feit dat elke vorm van creëren een enerverend en bevredigend effect heeft op mensen. Als het proces eenmaal is opgestart dan worden de hersen geprikkeld, ervaring en intiuitie komen samen, experimenteren verandert als vanzelf in leren, leren wordt kunnen....en opeens is er iets ontstaan dat je aan het begin misschien wel niet voor mogelijk had gehouden. Waarvan je soms niet eens meer weet hoe je het hebt gedaan.

Hoe kom je van een goed idee naar een volwaardig en coherent concept? En van een concept naar een uitvoerbaar plan? Of heb je al een goed concept en plan maar is er zoveel werk tegelijkertijd te doen dat je niet weet waar te beginnen? Hoe regel je de basisvoorwaarden (geld, middelen, mankracht) zonder in te leveren op de inhoud? Of heb je gewoon een goede aanpakker en sparring-partner nodig om de realisatie van je project ook echt tot een prachtig eindresultaat te brengen? 

Less me more we

Samen meer mogelijk maken. Dat is mijn insteek bij co-creatie. 

Ik heb een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van culturele, artistieke projecten. In de breedste zin van het woord: filmavonden, exposities in de openbare ruimte, samenwerkingsprojecten met instellingen en kunstenaars. In de loop der jaren heb ik mij kunnen bekwamen op de volgende gebieden: conceptontwikkeling, financiering, personeel, organisatie, productionele realisatie.

Daarnaast heb ik een grote interesse in de vormgeving van projecten. Hoe toon je het aan een publiek? Hoe betrek je het publiek? Hoe draag je je intenties en ideëen ook echt over?

Dat betreft niet alleen de uiterlijke vorm, maar begint al bij het vormgeven van een coherent concept en een consequente aanpak tijdens de realisatie. Dat betreft zowel de look & feel van het project, als de manier waarop je er publicteit voor maakt.

Alhoewel ik veel ervaring heb in de culurele sector en erg graag met kunstenaars en creatieve professionals samenwerk, hou ik gaag een brede blik. Ik ben van mening dat mijn ervaring en creatieve benadering in veel verschillende werkgebieden een meerwaarde kunnen vormen. Ik combineer een innovatieve blik bij voorkeur met een realistische en zakelijke aanpak, zodat plannen en hun uitvoering ook op voorhand helder en uitvoerbaar zijn.

De manier waarop we kunnen samenwerken hangt van verschillende factoren af. Ten eerste het soort project en het soort werkzaamheden dat je wilt verdelen. Ten tweede de manier waarop je wilt samenwerken. Dat kan 'in opdracht' zijn, waarbij ik een deel van het werk zelfstandig voor mijn rekening neem tegen een van te voren bepaalde vergoeding. Of op basis van 'gezamenlijk ondernemerschap'. Hierbij gaan we een volwaardige samenwerking aan, waarbij we gezamenlijk een project gaan realiseren met een verdienmodel dat ons beiden van een honorarium kan voorzien. Uiteraard is het van belang dat het project daartoe voldoende mogelijkheden biedt.

En er zijn natuurlijk allerlei variaties hierop te bedenken.

 

Welke vorm voor jouw poject en onze gezamenlijke kennis en kwaliteiten het beste werkt kunnen we het beste bespreken in een kennismakingsgesprek.

 Projectleiding, concept-ontwikkeling, samenwerking.

 Voor de culturele sector én daarbuiten.

Co-creatie

Praktisch

In een kennismakingsgesprek bespreken we de plannen. We bepalen welke samenwerkingsvorm het beste past en welk verdienmodel de beste mogelijheden biedt. Indien nodig plannen we een tweede bijeenkomst om het een en ander verder uit te werken. Als we beiden de besproken aanpak zien zitten gaan we direct aan de slag. Indien dit niet het geval is gaan we ieder weer onze eigen weg en weten we elkaar te vinden voor een mogelijke volgende keer.

Kosten: het kennismakingsgsprek is vrijblijvend en kosteloos. Elke volgende bijeenkomst kost 50,- euro per uur excl. btw. Indien we daadwerkelijk een samenwerking aangaan komen deze kosten te vervallen. 

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact met mij opnemen.

bottom of page